ONT I AXEL

Axeln är en komplex led pga sitt stora rörelseomfång. Axlar kan lätt överbelastas både pga träning och statiskt arbete med smärta i axeln som följd.

Ett samspel mellan en god rörlighet tillsammans med att rätt muskler stabiliserar skuldran/axeln är avgörande för en bra funktion.

Dålig hållning tillsammans med stelhet i nacke är ofta en orsak till muskler runt axeln överbelastas eller blir svaga vilket leder till att du upplever smärta i axeln.