SÅ HANTERAR VI PERSONUPPGIFTER

INTEGRITETSPOLICY NAPRAPATLABBET AB

Vi har tagit fram en integritetspolicy för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicy gäller inte för externa webbplatser som det länkas till från vår hemsida.

Personuppgiftansvarig är:
Naprapatalbbet AB
556713-7426
Hälsingegatan 47
11331 Stockholm
info@naprapatlabbet.se
08-41092929

Information vi samlar in om dig:
Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss via vår hemsida, som t ex registrering för nyhetsbrev.

På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid hos oss. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss eller ett externt system. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningssystemet så ber vi dig kontakta oss vi e-post info@naprapatlabbet.se så hjälper vi dig.

Uppgifter om din hälsa
När du nyttjar våra vårdtjänster, exempelvis naprapatbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter
Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna. Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem delar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig,med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter.

Dina rättigheter
Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa ber vi dig kontakta oss via epost: info@naprapatlabbet.se

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycke.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahålls från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådan uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Cookies
En cookie är en lite textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.