OLIKA BEHANDLINGSMETODER
HOS NAPRAPATEN

Justering:
Justering är naprapatens mest frekventa behandlingsmetod.
Genom en sk ”trust” på en led, en snabb kort rörelse av leden, där muskler som ligger lednära sträcks. Receptorer reagerar då och skickar signaler till hjärnan för omställning.
Hjärnan reagerar med att ställa om det motoriska programmet.

Positiva effekter av justering är bättre hållning, bättre motorik, sänkta nivåer av stresshormon och minskning av inflammatoriska processer i kroppen som följd.
Förenklat kan man säga att vi optimerar nervsystemets prestanda.

En justering kan göras manuellt, då uppstår ofta ett knakande ljud vilket är en gasfrisättning från ett vakuum som finns i leden. Det kan också göras med sk droppteknik, då faller en upphöjd platta i bänken och oftast uppstår då inte det knakande ljudet, men det är likväl en justering.

Dry needling:
Med hjälp av akupunkturnålar behandlar vi sk triggerpunkter i muskulaturen. Triggerpunkter är hyperömma punkter som skapar felaktig anspänning i muskeln.

Muskelpressur:
Kombineras ofta med dry needling för att uppnå ännu bättre effekt av att normalisera muskelspänningen.

Stötvåg:
Senor har efter inflammation eller bristning svårt att läka sig själv.
Med stötvåg vill vi påskynda läkningen i en dålig läkt sena efter skada. Vi behandlar inte med stötvåg i det akuta skedet utan det ska generellt ha gått några veckor efter att problemet/skadan har uppstått. Dåligt läkande plantarfaschit, hälseneproblemen, axeltendinoser är exempel på problem vi behandlar med stötvåg.

Ultraljud terapeutiskt:
Ultraljud är en metod vi använder i det akuta skedet för att minska svullnad i en vävnad. Det kan vara på en stukad fot, en överansträngd axelsena eller en "senknarrande” hälsena. Det fungerar också bra som metod på bursiter (slemsäcksinflammation).