NAPRAPATBEHANDLING

Ordet naprapat betyder "att korrigera orsaken till lidande". En naprapatbehandling syftar alltså till att finna sammanhang mellan orsak och besvär som uppstått, för att sedan korrigera dem och förvänta sig välmående som följd.

På Naprapatlabbet fokuserar vi på att justera de subluxationer som uppstått i kroppen. Subluxation är ett begrepp på en led vars närliggande strukturer skickar "dålig" information till hjärnan, vilket gör att hjärnan tolkar kroppens inåtgående information på ett sätt som gör att den i sin tur skickar tillbaka en nedsatt motorisk förmåga.

Under en naprapatbehandling ser vi till att korrigera dessa subluxationer och skapa en förutsättning till en förbättrad motorisk förmåga samtidigt som vi minskar på de förhöjda nivåerna av stresshormon och de inflammatoriska processerna i kroppen.

Justering kombineras sedan individuellt med akupunktur, muskelbehandling (massage/pressur), ultraljudsbehandling och ibland med hemövningar/rehabiliteringsprogram.

Vi utför våra naprapatbehandlingar på droppbänk, dessa används enbart av ett fåtal terapeuter i landet och är de bästa som finns på marknaden.

Välkommen om du behöver vår hjälp!