ONT I HUVUDET

Huvudvärk drabbar 3% av oss dagligen och 10% minst en gång i veckan. Det finns många olika sorters huvudvärk, där spänningshuvudvärk är den vanligaste, oftast är det inget allvarligt som ligger bakom, men i vissa fall kan man även uppleva yrsel som följd.

Huvudvärken kommer vanligtvis från spänningar i muskler och nedsatt rörelse i rygg och nackkotorna. Statisk arbetsställning och stress kan ofta ligga bakom huvudvärkssymptom, som t.ex migrän.

Vi hjälper dig med att släppa på spänningarna genom ledjustering och muskelbehandling och ger dig verktyg för att kunna motverka återfall.
En plötsligt uppkommen huvudvärk som du inte känner igen bör tas på allvar.