ONT I NACKEN

Att vara stel i nacken beror på lokala subluxationer (låsningar) i nacken som skapar inflammationer i leder/disk med anspänning av muskler eller negativ nervpåverkan som följd. Detta ger ofta en smärta i nacken som också kan kännas vidare nedåt skuldra eller ut i arm.

Nacksmärtor kan vara av både akut typ, såsom nackspärr, eller av kronisk typ, t.ex whiplash. Strukturer längre ner i kroppen såsom bäcken och bröstrygg tas i beaktande vid naprapatbehandling av smärta i nacken.