MIGRÄN

Migrän är en akut uppkommen form av ensidig huvudvärk som ofta är lokaliserad till ansikte, huvud och/eller öga. Det kan föregås av så kallat aura som kan bestå av påverkan på syn, tal eller känsel.
Uppkomsten är okänd men smärtan kommer av ett ökat drag i kärlväggarna i huvudet. Ibland finns en hormonell påverkan då smärtan uppkommer i samband med menstruation. Även trauma mot nacke och hals kotpelare finns ofta med i sjukdomshistorien. Relationen mellan spänningshuvudvärk och migrän är nära relaterad varför migrän ofta föregås av spänningshuvudvärk. Samma typ av behandling och förebyggande åtgärder för att få ner stressen i kroppen skapar avlastning av besväret.

Vi hjälper dig bli av med smärta och värk