FROZEN SHOULDER

Anledningen till att man får frozen shoulder är okänd. Initiala problem är nedsatt rörlighet i axelleden kopplat till smärta. Ledkapsel och ligament stelnar och kalkinlagringar sker. Ofta blir man sämre i 6 månader upp till ett år innan det vänder till det bättre. Vår erfarenhet är att vi kan bryta denna negativa kurva så att man blir bra i axeln snabbare. Kompletterande hemträning är viktigt.

Vi hjälper dig bli av med smärta och värk