YRSEL

Det finns många olika orsaker till yrsel och 20-30% rapporterar att de upplevt yrsel senaste året.
Den typ av yrsel vi kan hjälpa till med är när relationen mellan balansorganen i örat, synen och positionerings-receptorerna i nacken "inte talar samma språk”. Hög stressnivå med ökad spänningsgrad i nacken, inte sällan i kombination med huvudvärk, är ofta en anledning som orsakar detta scenario.
Behandling av nackens leder och muskler kan ge bra effekt och minska symptom.
. Yrsel är oftast ofarligt och är kroppens reaktion på en störning i balanssystemet, men får man även andra symtom samtidigt ska man söka sig till sjukvården.
Kraftig yrsel bör alltid utredas av läkare.

Vi hjälper dig bli av med smärta och värk