VARFÖR FÅR VI ONT?

SMÄRTA OCH VÄRK

Först och främst - Varför får vi ont?

Receptorer från leder, senor och muskler sänder konstant en lägesrapport till hjärnan.

Hjärnan tolkar informationen och sänder den sedan vidare via nerver till musklerna.

Av olika anledningar kan denna information tolkas mer eller mindre korrekt, vilket kan ge upphov till en onormal:

  • Muskelpåverkan, där muskeln spänns eller slackas, muskelvärk.
  • Nervfunktion, med dåliga nervsignaler till muskulaturen som följd, nervpåverkan.
  • Bindväv, som stramas åt eller tappar i stabilitet, vilket kan ge smärta eller obehaglig värk som följd.

Leder som sänder dåliga signaler till hjärnan är det en Naprapat eller Kiropraktor kallar

för ”låsningar” eller ”subluxationer” och det är de som sedan justeras under en naprapatbehandling.

Effekten av en bra justering ger en förbättrad kommunikation till hjärnan, vilket leder till:

  • Förbättrad hållning
  • Normalisering av stresshormonfrisättning
  • Minskad inflammation i kroppen

Orsaker som skapar dessa subluxationer är:

  • Fysiska faktorer såsom trauma eller för hög dos av kontinuerligt statisk belastning (dålig hållning) eller dynamisk belastning (för ensidigt rörelsemönster)
  • Psykiska faktorer såsom trauma - för många tankar i huvudet samtidigt eller emotionella obalanser.
  • Kemiska faktorer såsom ohälsosamt intag av mat och dryck, mediciner eller droger.

Läs mer om vilka symptom vi behandlar