LÖPARKNÄ

"Iliotibial syndrom" eller "Runners knee", smärtan sitter på utsida knä, och dyker nästan alltid upp efter några kilometers löpning. Den kan dock uppstå även vid andra aktiviteter, såsom cykling. Smärtan kan bero på att det senstråk som kallas "tractusbandet" gnager på strukturer på utsida knä så att irritation uppstår. Ofta minskar smärtan så fort man slutar belasta, men ibland kan irritationen sitta i någon dag. Om smärtan kommer tillbaka vid nästa löppass bör du söka hjälp omgående. Förbättring av motorik samt vila bort irritationen är en nödvändig åtgärd.

Vi hjälper dig bli av med smärta och värk