NAPRAPATBEHANDLING
PÅ DROPPBÄNK

Fördelar med naprapatbehandling på droppbänk, med så kallad droppteknik är att justeringen blir effektiv, skonsam och med ett minimalt obehag. Droppbänkens dyna består av separata sektioner som rör sig separat. Vid justeringen faller dynan ca 1 cm, accelerationen som då uppstår gör att vi kan justera med en väldigt kort slaglängd.

Nycklarna för att påverka nervsystemet vid justering är nämligen kort slaglängd, rätt riktning samt hög hastighet.

Behandlingens syfte är att avlägsna de hinder som stör självläkningen genom att återställa normal ledrörlighet i alla leder och återskapa möjlighet till normal funktion i kroppen.

Vi vill genom vår behandling förbättra din motoriska funktion och hållning och motverka inflammatoriska processer samt minska frisättning av förhöjda nivåer av stresshormon.

Välkommen om du behöver vår hjälp!